Borge Grafisk > Tjenester > Trykkeri

TRYKKERI


Vi vet at det er resultatene som teller. Et ”godt håndtverk” fra vår side vil være med på å sikre våre kunder
den måloppnåelse som kreves. Vi er opptatt av kvalitet fordi vi gjennom våre trykksaker markedsfører
våre kunder. En fullt ut profesjonelt gjennomført trykksak sier mye om bedriftens kvalitetsprofil. Vi
vet også at effektiv bruk av tiden gir resultater. Vår kunnskap og erfaring gjør oss rasjonelle og tilpasningsdyktige.
Dette gjør oss i stand til å håndtere våre kunder selv om det skulle dukke opp uforutsette
problemstillinger, knappe tidsfrister eller konkrete endringer av selve trykksaken. Gjennom effektivt
arbeid ligger også våre konkurransedyktige priser. Tar du dette med i den totale vurderingen av hvem
du velger som leverandør av en trykksak, kan du sammenligne med hvem du vil…

NOE AV HVA VI TILBYR


Små opplag (Print on Demand Digitaltrykk)
Store opplag (Offset + Digitaltrykk)
Tidskrift
Medlemshefter
Kataloger
Brosjyrer
Hefter av alle typer
Rapporter
Kursmateriell
Bøker
DM
Visittkort
Konvolutter, Brevark etc