Borge Grafisk > Tjenester > Digital Trykk

DIGITAL TRYKK


Idag kan du faktisk produsere dine trykksaker på Digitale Kopi maskiner. Kvaliteten er av meget høy
kvalitet. Både på Canon/Ricoh digital maskiner kan det produseres magasiner i både store og små opplag,
hvor vi da har innebygde fargeprofiler av alle type papir kvalitet vi trykker på.
Vi utfører idag mangen medlemsblader og ikke minst bøker og annet i digital trykk.
I tillegg utfører vi trykksaker med levering til olje bransjen som krever høy disiplin og kvalitet på
produktene sine.