Om Oss

Vi vet at det er resultatene som teller. Et ”godt håndtverk” fra vår side vil være med på å sikre våre kunder den måloppnåelse som kreves. Vi er opptatt av kvalitet fordi vi gjennom våre trykksaker markedsfører våre kunder. En fullt ut profesjonelt gjennomført trykksak sier mye om bedriftens kvalitetsprofil. Vi vet også at effektiv bruk av tiden gir resultater. Vår kunnskap og erfaring gjør oss rasjonelle og tilpasningsdyktige. Dette gjør oss i stand til å håndtere våre kunder selv om det skulle dukke opp uforutsette problemstillinger, knappe tidsfrister eller konkrete endringer av selve trykksaken. Gjennom effektivt arbeid ligger også våre konkurransedyktige priser. Tar du dette med i den totale vurderingen av hvem du velger som leverandør av en trykksak, kan du sammenligne med hvem du vil…

 

Noe av hva vi tilbyr

 • Små opplag (Print on Demand digitaltrykk)
 • Store opplag (Offset + Digitaltrykk)
 • Tidskrift
 • Kataloger
 • Brosjyrer
 • Hefter
 • Rapporter
 • Kursmateriell
 • Bøker
 • DM
 • Visittkort
 • Konvolutter, brevark etc

 

Kommunikasjon - Samarbeid

Vi vet at det er resultatene som teller.

Når et produkt tilfredsstiller forventningene er kunden fornøyd. Gjennom god kommunikasjon hele veien utnytter vi den tverrfaglige kompetanse som ligger i samarbeidet med våre kunder. Dette skaper som regel også et kreativt samspill, som gir sluttproduktet den særegenhet det skal ha. God informasjonsflyt mellom deg som kunde og oss som leverandør er selve fundamentet i vårt samarbeid. Et optimalt samarbeid gir alltid et optimalt sluttprodukt.

Vi arbeider ut i fra prinsippet ”Du kjenner din bedrift – vi kan vårt fag” . Derfor inviterer vi deg til et samarbeid om selve trykksaken. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål – et ”godt håndtverk” som til syvende og sist gir deg som kunde et godt resultat.

Kontakt

Den beste kvalitet på våre produkter

Ta kontakt på 55 10 05 90 i dag for gode tilbud