Borge Grafisk > Om oss

BORGE GRAFISK AS


Vi over 55 års erfaring med grafisk produksjon. Borge Grafisk As ble opprinnelige startet i 1961,
som den gang het As Th. Borge Litho Overtrykk av Thorbjørn Borge. I 2006 ble det generasjonsskifte,
hvor vi da skiftet navn til Borge Grafisk As.

Vi har i en årrekke tilpasset oss etter kundene sine behover innen reklame o.s.v. Vi fremstår idag som et
Reklamebyrå og Trykkeri for våre kunder. Vi har og spesialisert oss på Digital Markedsføring og Dekor i
alle type fasiliteter. Pr. Idag er vi totalleverandør av Reklametrykksaker og Digital markedsføring.
Vi produserer alt fra Årsberetninger, Bøker Brosjyrer, Kataloger, Kalendere til Kunstreproduksjoner.
Visittkort, breark og konvolutter inngår også i vår produskjon. Vi tilbyr og Bildekor/Bussdekor/Lastebildekor/
Frostet Folie kontor/Fasade Skilt dekor i alle former, til fornuftige priser. Vår grafisk avdeling er
hele tiden oppdatert med den siste type teknologi. Alle type oppdrag sendes normalt via våre fastsend
linjer. Om du er i Nord eller Sør i Norge spiller det ingen rolle. Vi har opparbeidet igjennom lang tids
samarbeid med transportører fra hele landet som leverer trykksakene til riktig tid.

Vi har meget lang erfaring med kunder som stiller høye krav til kvaliet, nøyaktighet og punktlig levering. I direkte samarbeid
med dem, tilbyr vi å produsere deres oppgaver på en meget effektiv måte, og konkurranse dyktige
priser.

Vi ønsker dere velkommen til en prat med oss.

Kvalitet – Effektivitet


Vi vet at det er resultatene som teller. Et godt håndtverk fra vår side vil være med på å sikre våre kunder
den måloppnåelse som kreves. Vi er opptatt av kvalitet fordi vi gjennom våre trykksaker markedsfører
våre kunder. En fullt ut profesjonelt gjennomført Trykksak sier mye om bedriftens kvalitets profil.
En kombinasjon av lekker Digital Markedsføring og Trykksak, hvor kunden og leverandør isammen finner
felles optimale løsninger for suksess.

Vi vet også at effektiv bruk av tiden gir gode resultater. Vår kunnskap og erfaring gjør os rasjonelle og
tilpasningsdyktige. Dette gjør oss i stand til å håndtere våre kunder selv om det skulle dukke opp uforusette
problemstillinger, knappe tidsfrister eller konkrete endringer av selve oppgaven.

Gjennom effektivitet arbeid ligger også våre konkurransedyktige priser. Tar du dette med i den totale
vurderingen av hvem du velger som leverandør av vår tjenester, så kan du sammen ligne med hvem du
ønsker.

Vi ønsker og å gå i åpen dialog med kunden på hva budsjett de ønsker å forholde seg til. Normalt strekker
vi oss langt for kunden.

Hos oss får du et ferdig stykke kvalitetsprodukt til en meget konkurransedyktige pris.

Kommunikasjon – Samarbeid


Hvis et produkt tilfredstiller forventningene er kunden fornøyd. Vi ønsker KUN at kunden skal være fornøyd
med våre produserte produkter og løsninger. Gjennom god kommunikasjon hele veien utnytter vi
den tverrfaglige kompetanse som ligger i samarbeidet med våre kunder. Dette skaper som regel også et
kreativt samspill som gjør at sluttprodukett får den særegenhet det skal ha.

God informasjonsflyt mellom DEG som kunde og oss som leverandør er selve fundamentet i vårt samarbeid.
Et optimalt samarbeid gir alltid et optimalt sluttprodukt.

Vi arbeider ut i fra ”Du kjenner din bedrift – vi kan vårt fag” prinsippet. Derfor inviterer vi deg til et samarbeid
om selve oppgavene. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål – ”et godt håndtverk” som til syvende
og sist gir deg som kunde et godt resultat.